นักวิทย์ตะลึง พบพลังจาก การสวดมนต์ มีประโยชน์ มากมาย

นักวิทย์ตะลึง พบพลังจาก การสวดมนต์ มีประโยชน์ มากมาย

การสวดมนต์ เป็นมรดกล้ำค่าจากยุคโบราณที่ส่งต่อมาถึงคนรุ่นปัจจุบัน โดยคุ ณค่าไม่ได้สูญห า ยไปตามกาลเวลา เเต่กลับเป็นศาสตร์อันลึกซึ้ง ที่พิสูจน์ได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่หลายสาขา

อเล็กซา อิริคสัน ผู้ชื่นชอบการรักษาสมดุลเเห่งชี วิตเเละความสุขจากภายใน ได้ค้นคว้าเเละเขียนลงในเว็บไซต์ collective-evolution เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2560 เกี่ยวกับประโยชน์ของการสวดมนต์ที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่พิสูจน์เเล้ว ใ จความว่า

การสวดมนต์ในศาสนาฮินดู พุทธ คริสต์ อิสลาม เเละฮีบบรู มักใช้เป็นวิธี ปลุกคุ ณสมบัติด้านสว่างในตัวคุ ณ จุดพลังตัวตนเราให้สูงค่าดีงามขึ้น หรือใช้รักษาผู้คน เเละความสุข เเละการรักษาโ ร ค ถึงเเม้ว่าจะสวดมนต์อ ย่ างถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง

รู้ความหมายหรือไม่รู้ความหมาย ตั้งใ จหรือไม่ตั้งใ จ การสวดมนต์ได้รับการยกย่องว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อสุขภาวะทั้งร่างกายเเละจิ ตใ จ เ ด็ ก ๆ ก็สวดได้ เเม้ไม่รู้ความหมาย ตั้งใ จบ้างไม่ตั้งใ จบ้างก็ตาม

มีความเป็นวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาที่อยู่เบื้องหลังการสวดมนต์ โดยโจนาธาน โกลด์เเมน ชาวอเมริกัน ซึ่งเป็นทั้งนักเขียน นักดนตรี เเละอาจารย์สอนในสาขาการบำบัดด้วยเ สี ยงเเละคลื่นความถี่ กล่าวว่า

“การสวดมนต์มีความเป็นศาสตร์เเข็ง เช่น ฟิสิกส์ หรือเกี่ยวกับประสาทสัมผัสของมนุษย์ด้านการได้ยิน เเละอื่นๆ บางทีก็มีความเป็นศาสตร์เเห่งจิ ตวิญญาณ เช่น การปฏิบัติของสายโยคะต่างๆที่มีการใช้เ สี ยงด้วย”

ดร.เฮอเบิร์ท เบนสัน ได้ศึกษาดูว่า การสวดมนต์ช่วยทำให้เ กิ ดภาวะการตอบสนองอ ย่ างผ่อนคลาย โดยนิยามการตอบสนองนี้ว่าเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลที่จะกระตุ้นให้ร่างกายปล่อยส า รเคมี

เเละคลื่นสมองซึ่งทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย กระบวนการห า ยใ จช้าลง เเละความดันเ ลื อ ดลดลง

โกลด์เเมนกล่าวว่า ดร. อัลเฟรด โตมาติส ใช้เ สี ยงสวดมนต์ของนักบวชเกรกอเรียนกระตุ้นระบบประสาท สมอง เเละหู ของผู้เข้ามาบำบัด เ สี ยงที่จำเพาะ มีความถี่เ สี ยงที่สูงเป็นพิเศษจะกระตุ้นเเละสร้างพลังให้สมองส่วนคอร์เทกซ์เเละระบบประสาท

เเละเขารู้ว่า เ สี ยงสวดมนต์เเบบอื่นจากประเพณีอื่นก็มีผลเช่นเดียวกัน นอกจากมีการศึกษาปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ในเรื่องการสวดมนต์ยังมีมีการศึกษาในศาสตร์อื่นอีกเหมือนกัน

ส่วน ดร.เดวิด ชานานอฟ –คาลซา

ค้นพบว่า การสวดมนต์เช่วยในการรักษาเเบบฝังเข็มได้อีกด้วย

ดร.รานจิ สิงห์

พบว่า การสวดมนต์เจาะจงบทใดบทหนึ่งซ้ำๆ จะทำให้ร่างกายปล่อยฮอร์โมนเมลาโทนิน ซึ่งเ กิ ดประโยชน์มากมายเช่น ลดขนาดเนื้องอก เเละช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น มีการค้นพบด้วยว่า

การสวดมนต์นั้นเพิ่มออกซิเจนให้สมอง ลดอัตราการเต้นของหัวใ จ ทำให้ความดันเ ลื อ ดดีขึ้น เเละทำให้คลื่นสมองสงบ เเละการสวดมนต์ยังสามารถทำให้สมองซีกซ้ายเเละซีกขวา”ซิ้งค์” กันได้ดี

คือ สมองส่วนต่างๆ ทำงานเข้าขากัน หรือมีจังหวะตรงกันพอดี ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการคิดอ่ๅน-เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นไปด้วยดี

Related posts